درباره مدیریت آموزش های تخصصی ازاد و مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت آموزش‌های تخصصی آزاد و مهارت‌افزایی به عنوان یکی از مدیریت‌های معاونت آموزشی از سال 1396 در راستای سیاست‌های دانشگاه و مسؤولیت در قبال مأموریتی که به آن واگذار شد ، توانسته است گام‎های مهمی را در دو حوزۀ ارائۀ خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به دستگاه‎های اجرایی و اداری بخش صنعت، تجارت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و هم‎چنین برگزاری دوره‎های مختلف و متنوع مهارتی جهت پرورش سطح توان‎مندی‌های مهارتی دانشجویان دانشگاه بر دارد.

login