چشم انداز و ماموریت

تعداد بازدید:۰

بیانیه چشم انداز

چشم انداز مدیریت آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی، تبدیل شدن به معتبرترین مرکز دانشگاهی ارائه دهنده خدمات آموزشی، مشاوره ای و تکمیلی به نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزه های علوم انسانی در سطح کشور، در یک دوره زمانی پنج ساله، خواهد بود. 

بیانیه مأموریت

مأموریت مدیریت آموزش های تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و تکمیلی به نهادهای دولتی و غیردولتی کشور در حوزه های علوم انسانی، در راستای ایفای نقش مؤثرتر این دانشگاه در فرایند توسعه ملی و همچنین افزایش منابع درآمدی غیردولتی دانشگاه علامه طباطبایی است.

این مدیریت، دستیابی به اهداف ارزشمند فوق را با پایبندی به اصول علمی و ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای و از طریق ارائه خدمات کیفی و اثربخش به مخاطبان و جامعه هدف دنبال خواهد نمود.