اهداف کلان

تعداد بازدید:۰

اهداف کلان مدیریت آموزش های تخصصی آزاد

ارتقای جایگاه دانشگاه علامه طباطبایی در فرایند توسعه ملی و در میان جامعه علمی کشور؛
ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و تکمیلی به مدیران و کارشناسان نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشجویان و همچنین آحاد جامعه؛
ارائه خدمات اطلاع رسانی، تبلیغاتی و بازاریابی اثربخش در راستای معرفی مدیریت آموزش های تخصصی آزاد دانشگاه به جامعه هدف؛
افزایش منابع درآمدی غیردولتی دانشگاه از طریق ارائه خدمات اجتماعی کیفی و اثربخش به جامعه پیرامون