تغییر تاریخ آزمون اسفند ماه ۱۴۰۲

تاریخ آزمون زبان انگلیسی تغییر کرد.

تعداد بازدید:۷۳۹
به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی اسفند ماه می رساند تاریخ آزمون مذکور از ۱۸ اسفند ماه به ۲۵ اسفند ماه منتقل شد. در همین راستا موعد ثبت نام در سامانه OTC.ATU.AC.IR صبح روز شنبه مورخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ راس ساعت ۱۰ صبح خواهد بود. شایان ذکر است نتایج آزمون ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ بر روی سامانه شخصی افراد اعلام خواهد شد. مرکز آزمون زبان انگلیسی مدیریت مرکز آموزشهای تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی
تاریخ آزمون زبان انگلیسی تغییر کرد.

کلید واژه ها: آزمون زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی