اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه برگزاری کلاس های مدیریت آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی

اطلاعیه برگزاری کلاس های مدیریت آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی مورخ 21 آذر 98

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی مورخ 21 آذر 98

برگزاری اولین جلسه مصاحبه دوره یکساله روانشناسی جنایی- قضایی

برگزاری اولین جلسه مصاحبه دوره یکساله روانشناسی جنایی- قضایی

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه مورخ 98/07/12

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه مورخ 98/07/12

دوره آموزش یکساله روانشناسی جنایی- قضایی

دوره آموزش یکساله روانشناسی جنایی- قضایی

آزمون زبان دانشگاه مورخ 12 مهر ماه

آزمون زبان دانشگاه مورخ 12 مهر ماه

اطلاعیه ها

اسامی داوطلبان پذیرفته شده در آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

اسامی داوطلبان پذیرفته شده در آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

تغییر تاریخ برگذاری کارگاه پایتون

تغییر تاریخ برگذاری کارگاه پایتون

شرایط حضور در آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی(جمعه 98/02/20)

شرایط حضور در آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی(جمعه 98/02/20)

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون زبان 20 اردیبهشت 98 دانشگاه علامه طباطبائی

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون زبان 20 اردیبهشت 98 دانشگاه علامه طباطبائی

حضور مرکز آموزشهای تخصصی و آزاد دانشگاه علامه طباطبائی در نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و بیمه

حضور مرکز آموزشهای تخصصی و آزاد دانشگاه علامه طباطبائی در نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و بیمه

دسترسی