اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه شهریه آزمون زبان مورخ 99/11/24

درصورت عدم پرداخت هزینه آزمون زبان مورخ 99/11/24 ، ثبت نام متقاضیان کان لم یکن تلقی می گردد.

برگزاری آزمون زبان مورخ 99/11/24

به اطلاع می رساند مدیریت مرکز آموزشهای تخصصی آزاد دانشگاه نوبت زمستان آزمون زبان خود را در تاریخ 99/11/24 برگزار می نماید.

خبر فوری : پایان یافتن مهلت پرداخت شهریه دوره آمادگی آزمون زبان

باتوجه به تکمیل ظرفیت دوره آمادگی آزمون زبان نوبت زمستان 99 دانشگاه ، مهلت پرداخت شهریه داوطلبین ، پایان وقت اداری روز 99/09/18 اعلام می گردد.

اطلاعیه شهریه آمادگی آزمون زبان زمستان 99

همزمانی ثبت نام آزمون زبان با تغییر اتصال سیستم آموزشی دانشگاه به گلستان

اعلام نتایج آزمون زبان مورخ 1399/08/30

نتایج آزمون زبان مورخ 1399/08/30 دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شد.

برگزاری دوره آمادگی آزمون زبان زمستان 1399

به اطلاع می رساند مدیریت مرکز آموزشهای تخصصی آزاد دانشگاه دوره زمستانی آمادگی آزمون زبان را برگزار می نماید.

اطلاعیه ها

اطلاعیه شهریه آزمون زبان مورخ 99/11/24

درصورت عدم پرداخت هزینه آزمون زبان مورخ 99/11/24 ، ثبت نام متقاضیان کان لم یکن تلقی می گردد.

برگزاری آزمون زبان مورخ 99/11/24

به اطلاع می رساند مدیریت مرکز آموزشهای تخصصی آزاد دانشگاه نوبت زمستان آزمون زبان خود را در تاریخ 99/11/24 برگزار می نماید.

خبر فوری : پایان یافتن مهلت پرداخت شهریه دوره آمادگی آزمون زبان

باتوجه به تکمیل ظرفیت دوره آمادگی آزمون زبان نوبت زمستان 99 دانشگاه ، مهلت پرداخت شهریه داوطلبین ، پایان وقت اداری روز 99/09/18 اعلام می گردد.

اطلاعیه شهریه آمادگی آزمون زبان زمستان 99

همزمانی ثبت نام آزمون زبان با تغییر اتصال سیستم آموزشی دانشگاه به گلستان

اعلام نتایج آزمون زبان مورخ 1399/08/30

نتایج آزمون زبان مورخ 1399/08/30 دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شد.

برگزاری دوره آمادگی آزمون زبان زمستان 1399

به اطلاع می رساند مدیریت مرکز آموزشهای تخصصی آزاد دانشگاه دوره زمستانی آمادگی آزمون زبان را برگزار می نماید.