اخبار

اخبار و رویدادها

دوره آموزشی داده کاوی (Data Mining)

دوره آموزشی داده کاوی (Data Mining)

کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS

کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS

دوره آمادگی آزمون زبان تافل

دوره آمادگی آزمون زبان تافل

دوره آموزشی روش تحقیق (پدیدار شناسی و گراندد تئوری)

دوره آموزشی روش تحقیق (پدیدار شناسی و گراندد تئوری)

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی(نوبت پاییز 96)

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی(نوبت پاییز 96)

دوره های MBA و DBA

برگزاری دوره های مدیریت ارشد کسب و کار MBA و مدیریت عالی کسب و کار DBA

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی