اخبار

اخبار و رویدادها

کارگاه یک روزه روش تحقیق آمیخته

کارگاه یک روزه روش تحقیق آمیخته

کارگاه آموزش نرم افزار MAXQDA

کارگاه آموزش نرم افزار MAXQDA

نتایج نهایی آزمون زبان 96/11/13

نتایج نهایی آزمون زبان 96/11/13

دوره آموزشی داده کاوی (Data Mining)

دوره آموزشی داده کاوی (Data Mining)

کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS

کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی