اخبار

اخبار و رویدادها

کارگاه آموزشی اقتصاد سنجی با کمک نرم افزار Eviews

کارگاه آموزشی اقتصاد سنجی با کمک نرم افزار Eviews

شروع ثبت نام دوره جدید تافل نوبت بهار و تابستان 1396

شروع ثبت نام دوره جدید تافل نوبت بهار و تابستان 1396

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه مهارت افزایی «صدور بیمه نامه»

برگزاری کارگاه «صدور بیمه نامه»

کارت ورود به جلسه آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

کارت ورود به جلسه آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی