مدیریت مالی منابع و سرمایه های موسسات و شرکت ها(اعم از مادی و مالی) یکی از وظایف بسیار حساس مدیران  می باشد، چرا که میان تحقق اهداف سازمان ها و مدیریت منابع آنها ارتباط بسیار تنگاتگی وجود دارد، توانایی مدیران در تحلیل وضعیت رقبا، بودجه بندی مناسب منابع مالی و مادی، سرمایه گذاری های مناسب و پر سود همه از مسئولیت ها و وظایف مدیران سازمان ها می باشد و با توجه به وضعیت کنونی کشور این امر از مهم ترین و خطیرترین وظایف و مسئولیت های شخص مدیر می باشد.

بخش مدیریت آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبائی با رویکرد کاربردی و توسعه ای خود و با هدف پرورش مدیرانی که بتوانند به بهترین شکل مسئولیت ها و وظایف مالی سازمان ها را هدایت کرده و همگام با شرایط و اوضاع کنونی کشور، به تحقق هر چه بیشتر اهداف سازمان ها یاری رسانند دوره های مدیریت عالی کسب و کار با گرایش مدیریت مالی را در دستور کار خود قرار داده است تا بدینوسیله نیاز جامعه و سازمان ها را به متخصصان مالی برآورده سازد و از این طریق گامی در جهت پیشرفت و توسعه جامعه کنونی بر دارد.

 

جهت دسترسی به اطلاعات دوره کلیک نمایید

 

 

 

 Information

  Regulations

 

 سرفصل دوره: