• آمادگی آزمون زبان

از آنجا که تمامی دانشجویان مقطع دکتری که از طریق آزمون نیمه متمرکز سنجش، آزمون اختصاصی دانشگاه، بورسیه وزارت متبوع، اتباع غیرایرانی بورسیه و غیر بورسیه ( فقط افغانستان و تاجیکستان) ، بورسیه موسسات اجرایی، استعداد درخشان و انتقال خارج به داخل و ... پذیرش شده اند، ملزم به ارایه نمره زبان خارجی قابل قبول به دانشگاه قبل از آزمون جامع می باشند ، مرکز آموزشهای تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی حسب نیاز دانشجویان مذکور اقدام به برگزاری دوره های آمادگی آزمون زبان در نوبتهای مختلف و ارائه مدرک پس از پایان دوره و گذراندن آزمون نموده است.

از شرایط عمومی برگزاری این دوره ذکر موارد ذیل لازم به نظر می رسد:

الف : این مهم بطور متناوب هر فصل یک بار برگزار می گردد و اولویت ثبت نام با کسانی هست که آزمون جامع ایشان نزدیک تر باشد.

ب : در پایان دوره ، یک آزمون با  100 سوال تستی بدون نمره منفی ، برگزار می گردد.

ج : منابع دوره

 • longman preparation course for the toefl test
 • 504 Essential words
 • Essential Words for the TOEFL

د : شهریه دوره

 • دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی                    با تخفیف 20 %               مبلغ 704  هزار تومان
 • دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه                      با تخفیف 50 %               مبلغ 440 هزار تومان

                               (با ارائه مدرک معتبر از دفتر شاهد و ایثارگر)

 • دانشجویان سایر دانشگاهها و داوطلبین آزاد                                              مبلغ 880 هزار تومان

ه: مدت دوره

 • 80 ساعت

و:  مکان برگزاری دوره

 • خیابان ولیعصر (عج) ، خیابان توانیر ، خیابان نظامی گنجوی ، نبش کوچه هفت پیکر ، مرکز آموزشهای تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی

ز : زمان دوره

 • روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح لغایت 13

ح : شرایط خاص دوره

باتوجه به مصوبات داخلی آموزشی دانشگاه ، درصورت حضور کامل داوطلب در کل 80 ساعت ، 10 نمره به حضور در کلاس اختصاص خواهد یافت.

 • دانشجویان شرکت کننده در دوره 80 ساعته دوره آمادگی آزمون زبان مرکز آموزشهای تخصصی آزاد با کسب حداقل 40 از 100 و در صورت حضور کامل در کلاسهای دوره ، با احتساب 10 نمره حضور کلاسی با نمره 50 پذیرفته می شوند.
 • دانشجویان پذیرفته نشده از دوره 80 ساعته دوره آمادگی آزمون زبان مرکز آموزشهای تخصصی آزاد ، فقط درصورت ثبت نام و شرکت در آزمون متناوب بعدی با کسب حداقل 40 از 100 ، با احتساب 10 نمره حضور کامل کلاسی دوره ثبت نامی خود ، با نمره 50 پذیرفته می شوند.

 

ط : نحوه ثبت نام

      نشانی الکترونیکی : otc.atu.ac.ir

      فیلد پرتال آموزش فراگیران ، منوی آموزش تخصصی آزاد ، زیرمجموعه آموزش زبان دانشگاه

      دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی : ورود با احراز هویت

      دانشجویان سایر دانشگاهها و داوطلبین آزاد : ابتدا عضویت و سپس ورود از کاربری تعریف شده

 

مدیریت مرکز آموزشهای تخصصی آزاد

دانشگاه علامه طباطبایی