• ارتبا با ما

شماره تماس:

021-88880993

021-88872058

آدرس: خیابان توانیر(نرسیده به میدان ونک)، میدان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، نبش بن بست هفت پیکر، آموزش های تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبائی