• سمینارهای آموزشی

سخنرانی آموزشی مهارت های مدیریت حرفه ای در کسب و کار محصولات سالم و ارگانیک به همراه معرفی دوره های MBA,DBAدانشگاه علامه طباطبائی

سخنرانان:

دکتر ناصحی فر( دانشیار داشگاه علامه طباطبائی)

محمودرضا شایسته

تاریخ برگزاری: 96/02/31

ساعت برگزاری: 17 الی 19

هزینه: 50 هزار تومان

برای دانشجویان دانشگاه علامه و مؤسسات حامی رایگان است 

 

 

سخنرانی " آسیب شناسی بازاریابی و راهکارها"

سخنران: خانم دکتر دهدشتی(دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی)
تاریخ برگزاری: 95/11/28

ساعت برگزاری: 9:30 الی 11:30

هزینه: 25 هزار تومان (برای دانشجویان و اساتید دانشگاه علامه طباطبائی رایگان )

با ارائۀ گواهینامه در پایان سخنرانی 

آدرس محل برگزاری: خیابان توانیر(نرسیده به میدان ونک) میدان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، نبش بن بست هفت پیکر

تلفن های تماس: 88880993