• دوره های ترمیک

دوره آموزشی داده کاوی

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید

 

 

دوره آموزشی روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی و گراندد تئوری

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید