• کارگاه ها
کارگاه آشنایی با رباتیک و کاربرد سامانه های استنتاج فازی در ناوبری ربات
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.
کارگاه مقاله نویسی برای دانشجویان رشته اقتصاد
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید
کارگاه یک روزه روش تحقیق آمیخته
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.
کارگاه آموزشی نرم افزار MAXQDA
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.
کارگاه آموزشی نرم افزار spss
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید