اخبار

اخبار و رویدادها

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه (مختص دانشجویان دانشگاه نیروی انتظامی)

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه (مختص دانشجویان دانشگاه نیروی انتظامی)

شروع ثبت نام دوره های ضمن خدمت دانشگاه مختص کارمندان

شروع ثبت نام دوره های ضمن خدمت دانشگاه مختص کارمندان

دوره آمادگی آزمون زبان دانشگاه (نوبت زمستان 97)

دوره آمادگی آزمون زبان دانشگاه (نوبت زمستان 97)

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبایی مورخ 23/9/97

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبایی مورخ 23/9/97

برگزاری آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

دورۀ آموزشی ویراستاری

دورۀ آموزشی ویراستاری

اطلاعیه ها

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه (مختص دانشجویان دانشگاه نیروی انتظامی)

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه (مختص دانشجویان دانشگاه نیروی انتظامی)

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبایی مورخ 23/9/97

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبایی مورخ 23/9/97

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

دسترسی