• وظایف اداره رفاه

وظایف اداره رفاه کارکنان

•    برنامه ریزی و تلاش به منظور توسعه تسهیلات رفاهی اساتید و کارکنان با هماهنگی مراجع ذیربط و انعقاد تفاهم نامه با مجموعه های فرهنگی، ورزشی، تفریحی و ارائه تخفیف مناسب برای استفاده همکاران مانند مجموعه های ورزشی، پارک ها، سالن های تئاتر، اماکن تفریحی و ...

•    برنامه ریزی و برگزاری و ارزیابی سفرهای زیارتی، سیاحتی، تورهای یکروزه و چندروزه با برنامه منظم برای شهرهای مختلف
•    ارتباط با ادارات رفاه سایر دانشگاه ها و برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات آنها
•    ارائه کلیه تسهیلات بیمه های تأمین اجتماعی و خدمات درمانی اعم از صدور اولیه، تمدید، تعویض، صدور المثنی و همچنین تحویل پرونده پزشکی جهت اخذ سهم بیمه گر پایه از مراکز بیمه ای خدمات درمانی و تامین اجتماعی
•    برنامه ریزی منظم و دقیق و کارشناسی و مشاوره با کارشناسان مجرب بیمه جهت عقد قرارداد انواع بیمه های تکمیلی درمان، عمر و حوادث، عمر و سرمایه گذاری و سایر بیمه های مورد درخواست همکاران که پس از استعلام از شرکت های بیمه ای و همچنین نیازسنجی همکاران تلاش می گردد قرارداد بیمه بصورتی منعقد شود که پاسخگوی نیازهای عمده همکاران و رضایتمندی بیشتر با کمترین حق بیمه باشد.