اخبار

اخبار اداری و مالی

نشست معاون توسعه و مدیریت منابع با مسئولان شهرستان فریدونکنار

در نشست معاون توسعه و مدیریت منابع با مسئولان شهرستان فریدونکنار مطرح شد؛ وجود دانشگاه علامه‌طباطبائی، موجب رشد وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان است.

دوره آموزشی ضمن خدمت قوانین، مقررات و آیین نامه استخدامی و قوانین بازنشستگی برگزار شد

دوره آموزشی ضمن خدمت "قوانین، مقررات و آیین نامه استخدامی و قوانین بازنشستگی" با حضور سید فرید عظیمی، کارشناس صندوق بازنشستگی کشوری و سید یحیی ارجمندی، مدرس امور اداری و با حضور کارشناسان معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه برگزار شد.

نشست دکتر حسین پور، معاون توسعه و مدیریت منابع با کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد

نشست معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر دفتر شاهد و ایثارگر با کارکنان شاهد و ایثارگر در روز یکشنبه 2 تیر ماه در سالن شورای حوزۀ ریاست برگزار شد.

دوره آموزشی ضمن خدمت اصول و فنون تشریفات اداری برگزار شد

دوره آموزشی ضمن خدمت اصول و فنون تشریفات اداری در روز پنجشنبه 30 تیر ماه توسط دفتر مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی پرسنل اداری و خدمات با تشریفات سازمانی، آموزش مهارت های ارتباط فردی و بین فردی، ظرافت های رفتاری، نحوه برخورد با ارباب رجوع و پذیرایی در جلسات اداری بوده است.

جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه با کارکنان معاونت

جلسه معاون توسعه و مدیرت منابع دانشگاه با کارکنان معاونت دوشنبه 20 خرداد ماه برگزار شد.

دومین نشست بنیاد حامیان دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد

دومین نشست بنیاد حامیان دانشگاه علامه طباطبائی با حضور دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه، اعضای هیئت رئیسه و جمعی از خیرین تشکیل شد.

آئین نامه ها

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی