• معاونین پیشین

دکتر داود حسین پور

از 26 فروردین ماه 1398 تا کنون

دریافت رزومهدکتر محمدرضا ویژه

از 12 مهر 1394 الی 26 فروردین 1398

دریافت رزومهدکتر عباس عباسپور

از 20 مهر 1392 الی 12 مهر 1394

دریافت رزومهدکتر فریبرز درتاج

از 30 بهمن 1391 الی 20 مهر 1392

دریافت رزومهدکتر عباسعلی رهبر

از 17 اسفند 1390 الی 30 بهمن 1391

دریافت رزومهدکتر عباس عباسپور

از 12 شهریور 1385 تا 18 فروردین 1386

دریافت رزومهدکتر حمیدرضا ارباب

از 20 اردیبهشت الی 7 دی ماه 1384

دریافت رزومهدکتر اردشیر انتظاری

از 24 تیر 1383 الی 21 فروردین 1384

دریافت رزومهدکتر غلامعلی چگنی زاده

از 28 اردیبهشت 1382 الی 11 خرداد 1383

دریافت رزومهدکتر جعفر باباجانی

از 9 شهریور 1379 الی 28 اردیبهشت 1382

دریافت رزومهدکتر سیدمحمدرضا سید نورانی

از 9 اسفند 1377 الی 6 شهریور 1379

دریافت رزومهدکتر حمید خالقی مقدم

از 6 تیر 1375 الی 3 بهمن 1377

دریافت رزومهدکتر مصطفی شریف

از 16 آذر 1370 الی 6 تیر 1375

دریافت رزومهدکتر مهدی تکیه

از 2 مهر 1368 الی 16 آذر 1370

دریافت رزومهدکتر حمید خالقی مقدم

از 23 اردیبهشت 1364 الی 19 مهر 1367

دریافت رزومه