• خبر روز


دوره آموزش یکساله روانشناسی جنایی- قضایی

دوره آموزشی کوتاه مدت روانشناسی جنایی - قضایی

به استناد تفاهم نامه دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه پواتیه فرانسه و با استعانت از خداوند حکیم، دانشگاه عالمه طباطبائی در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه روانشناسی جنایی - قضایی و کاربرد آن در ارتقاء دانش، نگرش و مهارت کارکنان و متخصصان حوزه های جرم شناسی، حقوق، روانشناسی، روانپزشکی، پیشگیری از وقوع جرم و... در نظر دارد در دوره آموزش کوتاه مدت روانشناسی جنایی -قضایی دانشپذیر پذیرش نماید.

اهداف دوره

هدف های روانشناسی جنایی- قضایی شامل

1 -آشنایی با شخصیت مجرمان و علل و انگیزه های آن ها به هنگام وقوع جرم

2 -آشنایی با روش های ترسیم نیمرخ جنایی

3 -آشنایی با شیوه های کشف و پی جویی جرم در جرایم مختلف با تاکید بر جرایم خشن

4 -آشنایی با روش های پیشگیری از جرم و تکرار جرم

5 -آشنایی با نظام قوانین و مسئولیت کیفری، مجرمان دارای اختالل روانی

6 -آشنایی با خدمات درمانی و توانبخشی به زندانیان دارای اختالالت روانی طول

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره دوره اینجا کلیک نمایید.     

    

 

ثبت نام از طریق سامانۀ آموزشی:OTC.ATU.AC.IR

تلفن تماس: 3-88880992

تاریخ درج خبر: 1398/06/11 - ساعت درج خبر: ١٠:٠٢ - شماره خبر: ٩٥٥٠ - تعداد بازدید: 1387


خروج