• خبر روز


اعلام نتايج مصاحبه نوبت يازدهم مورخ 22 مهر ماه 1399

 اعلام نتايج مصاحبه نوبت يازدهم مورخ 22 مهر ماه 1399

با توجه به برگزاري نوبت يازدهم مصاحبه دوره هاي MBA بازار سرمايه مديريت آموزش هاي تخصصي آزاد و مهارت افزايي دانشگاه علامه طباطبائي در تاريخ 99/07/22 روز سه شنبه، پذيرفته شدگان اين نوبت از مصاحبه اعلام مي شود. جهت ديدن نتايج روي فايل PDF الصاق شده كليك نماييد.

با توجه به نتايج فوق تمام پذيرفته شدگان نوبت يازدهم در گروه مربوط به دوره در واتساپ اضافه شده اند، پذيرفته شدگاني كه اسامي آنها در ليست فوق درج شده است اما هنوز به گروه مربوطه اضافه نشده اند با شماره 88880992 واحد آموزش، خانم كشاورز تماس بگيرند.

با آرزوي موفقيت براي تمام پذيرفته شدگان محترم و موفقيت بيشتر براي بزرگواراني كه در مصاحبه رد شده اند.

تاریخ درج خبر: 1399/07/29 - ساعت درج خبر: ١٦:٠٦ - شماره خبر: ١٣١٥١ - تعداد بازدید: 403


خروج