• خبر روز


عدم تشكيل كلاسهاي استاد سالك

قايل توجه دانشپذيران گروه هاي سوم، ششم، هفتم و هشتم دوره MBA بازار سرمايه

به اطلاع مي رساند اين هفته مورخ 3 مهر ماه 99 تمام كلاسهاي درس استاد سالك(اقتصاد براي مديران)به دليل بروز مشكل براي اين استاد بزرگوار تعطيل هستند.جلسه جبراني اين كلاس متعاقبا از طريق واحد آموزش اطلاع رساني مي شود.

با تشكر و سپاس

تاریخ درج خبر: 1399/07/03 - ساعت درج خبر: ١٢:٤٤ - شماره خبر: ١٢٩٦٢ - تعداد بازدید: 243


خروج