• خبر روز


برگزاری اولین جلسه مصاحبه دوره یکساله روانشناسی جنایی- قضایی

با توجه به همکاری صورت گرفته شده میان دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه پواتیه فرانسه جهت برگزاری دوره یکساله روانشناسی جنایی- قضایی با بهره گیری از اساتید مطرح داخلی و خارجی این حوزه اولین جلسه مصاحبه از متقاضیان این دوره پنجشنبه گذشته مورخ 25 مهرماه 1398 در مرکز آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی دانشگاه علامه واقع در خیابان توانیر برگزار گردید.

هدف از برگزاری این مصاحبه بررسی سطح علمی متقاضیان جهت ورود به دوره و گزینش شایسته دانشجویان این دوره است تا بدینوسیله کیفیت آموزشی در نظر گرفته شده برای دوره مذکور پیاده شود و دوره ای منحصر به فرد با اساتید داخلی و خارجی در دانشگاه برگزار گردد که این خود نشان از برداشتن گام های اساسی در حوزه کیفی سازی آموزش در دانشگاه علامه طباطبائی و مرکز آموزش های تخصصی آزاد دارد.

تاریخ درج خبر: 1398/07/29 - ساعت درج خبر: ١٥:٤٣ - شماره خبر: ١٠١٤٢ - تعداد بازدید: 430


خروج