• آرشیو اخبار اداری و مالی


دوره آموزشی ضمن خدمت اصول و فنون تشریفات اداری برگزار شد

دوره آموزشی ضمن خدمت اصول و فنون تشریفات اداری در روز پنجشنبه 30 تیر ماه توسط دفتر مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی پرسنل اداری و خدمات با تشریفات سازمانی، آموزش مهارت های ارتباط فردی و بین فردی، ظرافت های رفتاری، نحوه برخورد با ارباب رجوع و پذیرایی در جلسات اداری بوده است. 

 

 

تاریخ درج خبر: 1398/04/01  -  ساعت درج خبر: ١٤:٥٠  -  شماره خبر: ٩١٧٣  -  تعداد بازدید: 875


خروج