• آرشیو اخبار اداری و مالی


برگزاری بیست و یکمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه


بیست و یکمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/07/24 ساعت ۱۰ صبح در محل دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع، مدیران این حوزه و معاونین اداری و مالی دانشکده ها برگزار گردید. در این جلسه قبل از بیان دستورات جلسه، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه های عمرانی دانشگاه و مدیریت سبز توسط معاون توسعه و مدیریت منابع ارائه شد و سپس دستورات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
1-    بررسی شاخص های ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه
2-    گزارش ارزیابی کارکنان در سال 1395

 

تاریخ درج خبر: 1396/07/26  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٠١  -  شماره خبر: ٤٤١٤  -  تعداد بازدید: 3387


خروج