اخبار

اخبار اداری و مالی

فراخوان اجاره اماکن دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائى در نظر دارد با هدف ارائه خدمات کیفی و مطلوب نسبت به اجاره برخی اماکن ورزشی، آموزشی و سالن های پذیرایی خود به شرح زیر به اشخاص ذی صلاح اقدام نماید.

نشست معاون توسعه و مدیریت منابع با مسئولان شهرستان فریدونکنار

در نشست معاون توسعه و مدیریت منابع با مسئولان شهرستان فریدونکنار مطرح شد؛ وجود دانشگاه علامه‌طباطبائی، موجب رشد وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان است.

دوره آموزشی ضمن خدمت قوانین، مقررات و آیین نامه استخدامی و قوانین بازنشستگی برگزار شد

دوره آموزشی ضمن خدمت "قوانین، مقررات و آیین نامه استخدامی و قوانین بازنشستگی" با حضور سید فرید عظیمی، کارشناس صندوق بازنشستگی کشوری و سید یحیی ارجمندی، مدرس امور اداری و با حضور کارشناسان معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه برگزار شد.

نشست دکتر حسین پور، معاون توسعه و مدیریت منابع با کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد

نشست معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر دفتر شاهد و ایثارگر با کارکنان شاهد و ایثارگر در روز یکشنبه 2 تیر ماه در سالن شورای حوزۀ ریاست برگزار شد.

دوره آموزشی ضمن خدمت اصول و فنون تشریفات اداری برگزار شد

دوره آموزشی ضمن خدمت اصول و فنون تشریفات اداری در روز پنجشنبه 30 تیر ماه توسط دفتر مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی پرسنل اداری و خدمات با تشریفات سازمانی، آموزش مهارت های ارتباط فردی و بین فردی، ظرافت های رفتاری، نحوه برخورد با ارباب رجوع و پذیرایی در جلسات اداری بوده است.

آئین نامه ها

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دسترسی