• معرفی دوره های مهارت افزایی

تعاریف :

دوره های مهارت افزایی : دوره هایی کاربردی که منجر به توانمند سازی و اشتغال می شود و شامل دو گروه است.

الف) دوره های مهارت افزایی عمومی:  دوره هایی کاربردی و قابل استفاده برای کلیه دانشجویان

ب) دوره های مهارت افزایی تخصصی: دوره هایی کاربردی مبتنی بر دانش تخصصی و توصیه شده برای برخی رشته های خاص

 

هزینه ثبت نام در دوره های مهارت افزایی:

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی با پرداخت 60 درصد از هزینه در نظر گرفته شده برای هر یک از دوره ها(عمومی/ تخصصی) می توانند در دوره یا دوره های انتخابی ثبت نام کرده و پس از سپری کردن دوره با موفقیت گواهی آن را دریافت کنند.

 

** نکات مهم**

* حضور در یکی از دوره های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.

* در صورت عدم حضور دانشجویانی که در یکی از دوره های مهارت افزایی که به صورت رایگان ثبت نام نموده اند، امتیاز استفادۀ رایگان آن ها در طول دورۀ تحصیلی از دست خواهد رفت.