• اهداف دوره ها

 اهداف طرح مهارت افزائی

1. توسعه مهارت های دانشجویان و دانش آموختگان در جهت کارآفرینی و اشتغال

2. برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار و صنعت و جامعه

3. زمینه سازی برای بروز استعداد و علایق فردی و گروهی

4. افزایش دانش و نگرش حرفه ای

5. تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه

6. ایجاد تحول در یادگیری عملی مبتنی بر روش های نوین آموزشی

 

با توجه به سیاستهای کلی دانشگاه علامه طباطبائی در زمینه ارتقای سطح مهارت های عمومی و تخصصی دانشجویان، ضرورت گذراندن موفقیت آمیز یکی از دوره های مهارت افزایی( عمومی/ تخصصی) برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد تأکید است.