• ارتبا با ما

مدیر اجرایی: آقای یونس صحرانورد

کارشناس بخش: خانم مهین کشاورز رضوان

کارشناس بخش: آقای فرزاد اخیاری

شماره تماس مستقیم : ۸۸۸۸۰۹۹۳

شماره تماس:  ۱۵-۸۸۷۷۰۰۱۴   ۸۸۷۸۰۳۰۱  داخلی:  ۲۶۷ و ۳۰۶

 

آدرس: خیابان توانیر(نرسیده به میدان ونک)، میدان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، نبش بن بست هفت پیکر، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی