• ام بی ای

 

دوره مدیریت ارشد کسب و کار     MBA
مدت دوره :  دوره فوق شامل ۴۰۰ ساعت آموزشی که ۳۶۰ ساعت آن نظری و ۴۰ ساعت پروژه است 
روزهای: پنجشنبه و جمعه 
ساعت: ۹ صبح الی ۱۷ 
مدت: ۵ ترم یکساله
هزینه:4/400 میلیون تومان( در صورت ثبت نام نقدی ۵% تخفیف و در صورت ثبت نام گروهی ۵% تخفیف) 
مکان برگزاری: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی
قابل ذکر است که در پایان دوره گواهینامه دانشگاه علامه طباطبائی به شرکت کنندگان اعطا می شود.
اساتید دوره مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) دانشگاه علامه طباطبائی

ردیف   

                 استاد                   مشاهده رزومه  
۱ دکتر دهقانان
مشاهده رزومه
۲ دکتر ابراهیمی
مشاهده رزومه
۳ آقای فروزنده
مشاهده رزومه
۴ دکتر وظیفه دوست
مشاهده رزومه
۵ دکتر محمودزاده
مشاهده رزومه
۶ دکتر دهدشتی
مشاهده رزومه
۷ دکتر واعظی
مشاهده رزومه
۸ دکتر گودرزی
مشاهده رزومه
۹ دکتر رئیسی
مشاهده رزومه
۱۰ دکتر محمدیان
مشاهده رزومه
۱۱ دکتر کریمی
مشاهده رزومه
۱۲ دکتر ترکستانی
مشاهده رزومه
۱۳ دکتر حنفی زاده
مشاهده رزومه
۱۴ دکتر محمدیان
مشاهده رزومه