• دی بی ای

دوره عالی کسب و کار(DBA)

دوره DBA یا مدیریت عالی کسب و کار که از لحاظ علمی معادل با دکتری با رویکردی تحقیقی و پژوهشی است که تمرکز آن بر شیوه های کاربردی و مهارت در زمینه تجارت در کسب و کار است. سطح دوره DBA که پس از دوره MBA ارائه می شود بالاتر از سطح کارشناسی ارشد آکادمیک است و به نوعی می توان DBA را دکترای مدیریت تلقی کرد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که هدف از گذراندن دوره DBA پرورش استاد دانشگاه نیست، بلکه هدف از این دوره تقویت مهارت ها و دانش مدیریتی مدیران ارشد سازمان ها است. بنابراین فضای دوره MBA مبتنی بر کسب و کار و تجارت است حال آنکه دوره DBA با تمرکز بر مهارت های مدیران در حوزه تحقیق و پژوهش، همزمان با مهارت های کاربردی مدیریت سعی در آموزش و ارتقای مدیران در کسب و کار و حل مسائل و چالش های سازمان خود است.

لذا با تکیه بر موارد فوق مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی در راستای دستیابی به اهداف ذکر شده و با تکیه بر پیشینۀ علمی قوی  خود دوره های مدیریت عالی کسب و کار(DBA) خود را در سرفصل های ذیل برگزار می کند.

تفاوت دورۀ DBA بخش تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبائی با دوره رسمی دانشگاه علامه طباطبائی: در دوره های DBAبخش تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبائی که در مدت یکسال (کوتاه مدت) برگزار می شود گواهینامه (Certificate) اعطا می شود ولی در پایان دوره های رسمی دانشگاهی مدرک دانشگاهی (Degree) H) اعطا می شود که بیانگر مقطع تحصیلی افراد است، لذا گواهینامه دوره کوتاه مدت DBAبخش تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبائی به هیچ وجه معادل درجه و مدرک دانشگاهی نیست.

طول دوره: 5 ترم به مدت یکسال

روزهای برگزاری: پنج شنبه)(14 الی 20) و جمعه(10 الی 16)

مکان برگزاری: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

در پایان دوره نیز گواهینامه دانشگاه علامه طباطبائی به شرکت کنندگان در دوره اعطا می شود.

 

 

 

 

 
 

 

  
اساتید دوره مدیریت عالی کسب و کار(DBA) دانشگاه علامه طباطبائی

ردیف   

                 استاد                   مشاهده رزومه  
1 دکتر دهقانان
مشاهده رزومه
2 دکتر ابراهیمی
مشاهده رزومه
3 دکتر حنفی زاده
مشاهده رزومه
4 دکتر ترکستانی
مشاهده رزومه
5 دکتر محمودزاده
مشاهده رزومه
6 دکتر دهدشتی
مشاهده رزومه
7 دکتر واعظی
مشاهده رزومه
8 دکتر گودرزی
مشاهده رزومه
9 دکتر رئیسی
مشاهده رزومه
10 دکتر محمدیان
مشاهده رزومه
11 دکتر عباسپور  مشاهده رزومه

دکتر منصوری  مشاهده رزومه

دکتر نقی زاده  مشاهده رزومه
   
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شمارۀ 88880993 تماس حاصل نمایید.