• کارگاه ها

کارگاه معادلات ساختاری با کمک نرم افزار LISREL
زمان: 30 دی 1395
مکان: پردیس خودگردان
مدرس: سرکار خانم دکتر فانی( هیئت علمی گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی)
هزینه: 90 هزار تومان 40% تخفیف برای دانشجویان علامه طباطبائی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا تکمیلی با شماره تلفن 88880993 تماس حاصل نمایید.