• کارگاه ها

 

برگزاری دوره آموزشی باریستا

زمان: 20و21 شهریور 96

محل برگزاری: مجتمع کیش مهر، فریدون کنار

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88880993-021 و 9720800-0936 تماس حاصل نمایید.

 

 

برگزاری دوره های تابستانه هتلداری مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

زمان: 1 لغایت 21 شهریور 96

محل برگزاری: مجتمع تفریحی کیش مهر، فریدون کنار

دوره آموزشی مدیریت سبز هتل با همکاری انجمن مدیریت سبز ایران با ارئۀ گواهینامه معتبر از سوی انجمن مدیریت سبز ایران و دانشگاه علامه طباطبائی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88880993-021 و 9720800-0936 تماس حاصل نمایید.

 

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی

مدرس: جلال الدین حسینی

زمان : 20 لغایت 22 تیرماه 96

ساعت: 9 صبح الی 13

مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

 

کارگاه آموزشی اقتصاد سنجی با کمک نرم افزار Eviews

مدرس|: دکتر صیامی

زمان: ۵ خرداد ۱۳۹۶ ( جمعه)

ساعت برگزاری: ۹ الی ۱۷

مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی
کارگاه مهارت افزائی(عمومی) مثلث کارآفرینی حرفه ای
زمان: 96/02/28
ساعت برگزاری: 9صبح الی 17
مدرس: دکتر محمدیان و دکتر ناصحی فر 
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی
کارگاه مهارت افزائی(عمومی) مهارت های عملی اشتغال
زمان: 96/02/21
ساعت برگزاری: 9صبح الی 17
مدرس: محمد حسین شجاعی
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی
کارگاه مهارت افزائی(عمومی) تقویت اعتماد به نفس 
زمان: 96/02/20
ساعت برگزاری: 9صبح الی 17
مدرس: دکترخانجانی
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی
 
کارگاه مهارت افزائی(عمومی) مهارت های تربیت مشاور( مبانی، اصول و فنون)
زمان: 96/02/15
ساعت برگزاری: 9صبح الی 17
مدرس: دکتر نوده ئی 
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی


کارگاه مهارت افزائی(عمومی) مهارت های مددکاری اجتماعی
زمان: 96/02/15
ساعت برگزاری: 9صبح الی 17
مدرس: دکتر فتحی (هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی


کارگاه مهارت افزائی(عمومی) مدیریت نمایندگی و کارگزاری بیمه
زمان: 96/02/14
ساعت برگزاری: 9صبح الی 17
مدرس: دکتر سعید صحت (هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه مهارت افزایی(عمومی) صدور بیمه نامه
زمان: 95/12/20 (جمعه)
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 17
مدرس: سرکار خانم بساطی
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی
کارگاه مهارت افزایی(عمومی) مکاتبات اداری
زمان: 95/11/28 (پنجشنبه)
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 17
مدرس: جناب دکتر مستعلی پارسا
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی
کارگاه مهارت افزایی(عمومی) مقاله نویسی علمی
زمان: 95/11/21 (پنجشنبه)
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 17
مدرس:خانم دکتر دستجردی
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

 

کارگاه معادلات ساختاری با کمک نرم افزار LISREL

زمان: 30 دی 1395
مکان: پردیس خودگردان
مدرس: سرکار خانم دکتر فانی( هیئت علمی گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی)
هزینه: 90 هزار تومان 40% تخفیف برای دانشجویان علامه طباطبائی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا تکمیلی با شماره تلفن 88880993 تماس حاصل نمایید.