• کارگاه ها
کارگاه مهارت افزایی(عمومی) صدور بیمه نامه
زمان: 95/12/20 (جمعه)
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 17
مدرس: سرکار خانم بساطی
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی
کارگاه مهارت افزایی(عمومی) مکاتبات اداری
زمان: 95/11/28 (پنجشنبه)
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 17
مدرس: جناب دکتر مستعلی پارسا
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی
کارگاه مهارت افزایی(عمومی) مقاله نویسی علمی
زمان: 95/11/21 (پنجشنبه)
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 17
مدرس:خانم دکتر دستجردی
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه معادلات ساختاری با کمک نرم افزار LISREL

زمان: 30 دی 1395
مکان: پردیس خودگردان
مدرس: سرکار خانم دکتر فانی( هیئت علمی گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی)
هزینه: 90 هزار تومان 40% تخفیف برای دانشجویان علامه طباطبائی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا تکمیلی با شماره تلفن 88880993 تماس حاصل نمایید.