• کارگاه ها
کارگاه مهارت افزائی(عمومی) مهارت های تربیت مشاور( مبانی، اصول و فنون)
زمان: 96/02/15
ساعت برگزاری: 9صبح الی 17
مدرس: دکتر دکتر نوده ئی 
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی


کارگاه مهارت افزائی(عمومی) مهارت های مددکاری اجتماعی
زمان: 96/02/15
ساعت برگزاری: 9صبح الی 17
مدرس: دکتر دکتر فتحی (هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی


کارگاه مهارت افزائی(عمومی) مدیریت نمایندگی و کارگزاری بیمه
زمان: 96/02/14
ساعت برگزاری: 9صبح الی 17
مدرس: دکتر سعید صحت (هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه مهارت افزایی(عمومی) صدور بیمه نامه
زمان: 95/12/20 (جمعه)
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 17
مدرس: سرکار خانم بساطی
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی
کارگاه مهارت افزایی(عمومی) مکاتبات اداری
زمان: 95/11/28 (پنجشنبه)
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 17
مدرس: جناب دکتر مستعلی پارسا
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی
کارگاه مهارت افزایی(عمومی) مقاله نویسی علمی
زمان: 95/11/21 (پنجشنبه)
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 17
مدرس:خانم دکتر دستجردی
مکان: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه معادلات ساختاری با کمک نرم افزار LISREL

زمان: 30 دی 1395
مکان: پردیس خودگردان
مدرس: سرکار خانم دکتر فانی( هیئت علمی گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی)
هزینه: 90 هزار تومان 40% تخفیف برای دانشجویان علامه طباطبائی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا تکمیلی با شماره تلفن 88880993 تماس حاصل نمایید.