اخبار

اخبار و رویدادها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون زبان اردیبهشت 97

اسامی پذیرفته شدگان آزمون زبان اردیبهشت 97

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی( 97/03/04)

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی( 97/03/04)

آشنایی با رباتیک و کاربرد سامانه های استنتاج فازی در ناوبری ربات

آشنایی با رباتیک و کاربرد سامانه های استنتاج فازی در ناوبری ربات

کارگاه مقاله نویسی در رشته اقتصاد

کارگاه مقاله نویسی در رشته اقتصاد

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی( نوبت زمستان 96)

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی( نوبت زمستان 96)

کارگاه یک روزه روش تحقیق آمیخته

کارگاه یک روزه روش تحقیق آمیخته

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی