• خبر روز


جذب و انتقال هیئت علمی مجتمع آموزشی گناباد

به استحضار می رساند به پیوست نامه ی شماره 95/2258 در مورخ 95/4/21 مجتمع آموزش عالی گناباد درنظر دارد در ادامه روند توسعه خود و به منظور تکمیل کادر هیات علمی در رشته های ذیل، از طریق سامانه جذب وزارت علوم و همچنین انتقال اعضای هیات علمی استقبال می نماید. جهت دریافت نامه برروی دکمه دانلود کلیک نمایید. /Files/34/News/scanPrint-190_pdfگناباد (1).pdf

تاریخ درج خبر: 1395/05/26  -  ساعت درج خبر: ٠٣:١٨  -  شماره خبر: ٢٩٤  -  تعداد بازدید: 455


خروج