• آرشیو اخبار و رویدادها


کارگاه یک روزه روش تحقیق آمیخته

در سالهای اخیر روش تحقیق آمیخته در رشته های مختلف علوم رفتاری و علوم اجتماعی کاربردهای فراوانی یافته است . روش تحقیق آمیخته نوعاً با هدف تأیید کردن نتایج حاصل از روشهای متفاوت بوسیله روش های کمی و کیفی تأیید می شوند. بسط و توسعه استفاده از روشهای متفاوت برای بدست آوردن شناخت بیشتر از پدیده مورد مطالعه  و یا نوآوری  استفاده از روشهای متنوع برای ایجاد عقاید جدیدمعمولا به دانشجویان و پژوهشگران توصیه می شود که یکی از این روش ها، روش تحقیق آمیخته است که در این روش ترکیبی از روش های تحقیق کمی و کیفی استفاده می شود. در واقع هدف از استفاده از روشهای تحقیق آمیخته به کار بردن یکی به جای دیگری نیست بلکه تقویت نقاط قوت و کاهش دادن یا به حداقل رساندن ضعفهای هر دو روش در یک مطالعه است. این روش به تازگی در میان پژوهشگران و دانشجویان بسیار مورد توجه قرار گرفته است، ولی کمبودهای آموزشی در این زمینه باعث گردید که بخش مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی در جهت آموزش اصول و بنیادهای اساسی این روش، کارگاه یک روزه روش تحقیق آمیخته را برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران  برنامه ریزی کند.

 

ساعت برگزاری: 8 الی 16

مدرس: دکتر مرتضی طاهری( هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی)

هزینه: 120هزار تومان( 20% تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)

مکان برگزاری: توانیر، نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88880993 و 88872058 تماس حاصل نمایید.

تاریخ درج خبر: 1396/12/07  -  ساعت درج خبر: ١٦:٣٦  -  شماره خبر: ٥٦٣٩  -  تعداد بازدید: 653


خروج