• آرشیو اخبار و رویدادها


کارگاه آموزشی اقتصاد سنجی با کمک نرم افزار Eviews

 

کارگاه آموزشی اقتصاد سنجی با کمک نرم افزار Eviews

مدرس|: دکتر صیامی

زمان: 5 خرداد 1396 ( جمعه)

ساعت برگزاری: 9 الی 17

 

تاریخ درج خبر: 1396/03/01  -  ساعت درج خبر: ١٥:٣٧  -  شماره خبر: ٣٥٢٠  -  تعداد بازدید: 694


خروج