• آرشیو اخبار و رویدادها


کارت ورود به جلسه آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی


قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

با توجه به برگزاری آزمون زبان دانشگاه علامه  طباطبائی در تاریخ 95/12/13 روز جمعه، شرکت کنندگان جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 95/12/10 به مدیریت آموزش های آزاد مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است که شرکت کنندگان جهت دریافت کارت ابتدا باید  تسویه مالی خود را انجام دهند و در مرحله بعد جهت دریافت کارت اقدام نمایند.

با آرزوی موفقیت برای تمامی شرکت کنندگان در آزمون

تاریخ درج خبر: 1395/12/03  -  ساعت درج خبر: ١٨:٠٠  -  شماره خبر: ٢٧٦٣  -  تعداد بازدید: 406


خروج