• آرشیو اخبار و رویدادها


کارگاه مکاتبات اداری(مهارت افزائی عمومی)

کارگاه مکاتبات اداری(مهارت افزائی عمومی)

دومین کارگاه از سری کارگاه های مهارت افزائی عمومی : مکاتبات اداری

تاریخ برگزاری: 95/11/28

ساعت: 9 الی 17

مدرس: جناب دکتر مستعلی پارسا

با ارائه گواهینامه در پایان کارگاه

مدارک لازم: 

1. کپی کارت دانشجویی

2. کپی کارت ملی و یا شناسنامه

3. یک قطعه عکس پرسنلی پشت نویس شده

تاریخ درج خبر: 1395/11/24  -  ساعت درج خبر: ١٥:٢٥  -  شماره خبر: ٢٦٦٦  -  تعداد بازدید: 427


خروج