اخبار

اخبار و رویدادها

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه مهارت افزایی «صدور بیمه نامه»

برگزاری کارگاه «صدور بیمه نامه»

کارت ورود به جلسه آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

کارت ورود به جلسه آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه مکاتبات اداری(مهارت افزائی عمومی)

کارگاه مکاتبات اداری(مهارت افزائی عمومی)

سخنرانی آموزشی آسیب شناسی بازاریابی و راهکارها

سخنرانی آموزشی آسیب شناسی بازاریابی و راهکارها

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی