اخبار

اخبار و رویدادها

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی(نوبت تابستان 96)

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی(نوبت تابستان 96)

برگزاری دوره های هتلداری مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری دوره های هتلداری مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

تقویم آموزشی دوره های مهارت افزایی مدیریت آموزش های آزاد(تابستان 96)

تقویم آموزشی دوره های مهارت افزایی مدیریت آموزش های آزاد(تابستان 96)

تقویم آموزشی دوره های تابستانه طرح مهارت افزایی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

تقویم آموزشی دوره های تابستانه طرح مهارت افزایی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی ( 5 خرداد 96)

اعلام نتایج آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی ( 5 خرداد 96)

کارگاه آموزشی اقتصاد سنجی با کمک نرم افزار Eviews

کارگاه آموزشی اقتصاد سنجی با کمک نرم افزار Eviews

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی